Natsu Ake : Summer Blend
Natsu Ake : Summer Blend

Natsu Ake : Summer Blend

ราคาปกติ 390.00 ฿
ราคาต่อหน่วย  ต่อ 
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Lavender, blood orange, meyer lemon, toffee

Profile

Natsu Ake : Summer Blend (Medium light roast)

Country Peru, Rwanda
Process Washed, Natural
Flavor note Lavender, blood orange, meyer lemon, toffee
Barista's comment Lavender aroma, refreshing taste of blood orange and Meyer lemon, rich aftertaste like toffee. And finally, once again, the aroma of lavender.

 

Our Roasting Schedule
We roast all of our coffee in Kyoto, at our Fushimi Inari roastery, twice a week on Thursday and Sunday.
We then pack and ship the freshly roasted beans. The roasting date on your coffee will be between 14 days prior to your order, and while we try our best to ship as younger roast as possible, we actually recommend you waiting at least 1 week after the roasting date to enjoy the fully developed flavor, so if you receive a very fresh roast please let the coffee rest for about a week and give it a try!