Our Signature: OKUMIDORI
Our Signature: OKUMIDORI
Our Signature: OKUMIDORI
Our Signature: OKUMIDORI

Our Signature: OKUMIDORI

ราคาปกติ 500.00 ฿
ราคาต่อหน่วย  ต่อ 
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Our signature, single origin matcha green tea made in collaboration with YUGEN.
High quality, single origin, single variety green tea for an affordable price.
Treat your guests, customers and yourself to this well balanced, rich in flavor and vibrant green color of this OKUMIDORI.

OKUMIDORI is milder and lighter compared to our Uraha, making it a perfect match for milk and sugar compatible with a wider taste palates and variety of recipes. 
* 500g / 1kg packaging will be in our wholesale bags.